Kategoriarkiv: Käbbel

Det där med kompetens

Varför inte använda sommaren till att bilda sig lite inom det psykologiska området?
Även psykologi kan ju vara högst intressant för oss mer tekniskt intresserade.

Dunning–Kruger-effekten

Dunning–Kruger-effekten innebär i korthet att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Följden av detta är att en inkompetent person överskattar sin kompetens i högre grad än en kompetent person gör.
Kompetenta personer å andra sidan, tenderar däremot att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.

David Dunning och Justin Kruger (Cornell University) sammanfattar:
”Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.”

Det har länge spekulerats om effekten, men det var först när de ovan nämnda forskarna genomförde en serie experiment under 1999, som effekten blev vetenskapligt belagd.

Källor:
Justin Kruger and David Dunning (1999) ”Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments
David Dunning et al. (2003).
Why people fail to recognize their own incompetence

Och med detta bjuder SK0ZA er trevlig läsning och en trevlig sommar.

Juridik – del 1

Brottsbalk (1962:700)

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Ledighet och hemmabyggen

Nu närmar vi oss en period med lite ledighet och därmed äntligen lite tid för att experimentera och bygga.

Här får ni några tips på hur ni INTE skall göra.

 

Med detta vill vi på SK0ZA tacka för det gångna året, ett år som varit ytterst givande med många goda samarbeten och utbyten över klubbgränserna, allt till fromma för vår kära hobby.
SK0ZA ser fram mot att även under 2016, både själva och i samarbete med andra, fortsätta att arbeta för vår hobbys bästa.

God jul och gott nytt år önskar SK0ZA.