Övriga funktionärer

Förutom styrelsen har klubben också, som sig bör, ett antal övriga funktionärer.
Dessa presenteras, i bokstavsordning, nedan.

Administativ administratör – SA0AZS
Balunist – SA0BKW
Barmästare – SM5SRS
Bildproducent – SM0OFV
Brandmästare – SA0DIJ/SM0O
Bryggmästare – SA0BGA
Chefsideolog – SA0AZS
Chefsingenjör – SM0OFV
Cirkulatör – Vakant
Diplomerad eldsjäl – SM0OFV
Fjärrklarerare – SA0BGA
Föredragande – SA0BKW
Förste kavitetskoordinator – SM0OFV
Justerare – SA0AWS
Geograf – SA0BKW
Grillmästare (tillförordnad) – SM0YYM
Grosshandlare – SA0BKW
IP-strateg – SA0CDX
IT-strateg – SA0DIJ/SM0O
Kompetensstrateg – SM0OFV
Källarmästare – SA0BGA
Modulatör – SA0BKW
PR-ansvarig – SA0CDX
Projektör – SA0DIJ/SM0O
Propagandaansvarig – SA0AZS
Riktkarl – SA0BGA
Repeatermarodör – SA0BKW
Samordningssamordnare: SA0BKW
Stödperson – SA0BKW
Säkerhetschef – SM0YYM
Tankesmed – SA0BGA
Termograför – SA0AWS
Utrymningsledare – SA0BGA
Verkmästare – SA0DIJ/SM0O
Vevmästare – SA0AZX
Vågledare – SM0OFV