SK0ZA kallar till årsmöte

Årets årsmöte går av stapeln tisdagen den 5 april, klockan 1830, och vi kommer vara hos Selga på Adolfsbergsvägen 25 i Bromma.

Inlotsning på RU10/388 (434.850 MHz) och 144.750 MHz simplex.

Vi räknar med ett kort och snabbt möte, då det är två timmar och P-skiva som gäller för parkeringen.

Vi vill också påminna de som inte betalat medlemsavgiften för 2016 att göra det omgående.

Juridik – del 1

Brottsbalk (1962:700)

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Klubblokalen

På grund av ett par större vattenläckor har vi hastigt och olustigt tvingats lämna klubblokalen, då hela taket på fastigheten måste bytas ut akut. Detta beräknas ta mellan 12 och 18 månader.

Sökandet efter en annan lokal är i full gång, vi har några alternativ på gång, men tips mottages tacksamt.