Dags för Museum Ships Weekend 2016

20160524_194525-1Nu är det dags för Museum Ships Weekend igen helgen 4-5 juni.

MSW arrangeras varje år av The Battleship New Jersey Amateur Radio Station, NJ2BB, och det är många olika typer av historiska fartyg som deltar, från hangarfartyg till u-båtar.

SK0ZA kommer även i år att i samarbete med SK0QO att köra från isbrytaren Sankt Erik med signalen 8S0HRA.
Vi ser gärna att intresserade amatörer, oavsett klubbtillhörighet, kommer och kör tillsammans med oss, ni är hjärtligt välkomna till Sankt Eriks radiohytt.
Vi kommer att vara på plats från fredag kväll och börja rigga de temporära antennerna.

Vi har under veckan som gått bytt ut den fasta antennen på Sankt Erik, som ganska medfaren och resonerade på helt andra ställen än avsett.IMG_3225
Ersättaren blev en OCFD (14+7 meter) vilken fungerar på alla kortvågsband från 40 meter och uppåt, även 80 meter går med lite vilja.

Ett test på 40 meter gav QSO med G3PXT med signalrapport 59+ åt bägge håll, samt YB0AR som fick 59+ och gav 55 i signalrapport. Inte så illa för en enkel antenntest.

SK0ZA kallar till årsmöte

Årets årsmöte går av stapeln tisdagen den 5 april, klockan 1830, och vi kommer vara hos Selga på Adolfsbergsvägen 25 i Bromma.

Inlotsning på RU10/388 (434.850 MHz) och 144.750 MHz simplex.

Vi räknar med ett kort och snabbt möte, då det är två timmar och P-skiva som gäller för parkeringen.

Vi vill också påminna de som inte betalat medlemsavgiften för 2016 att göra det omgående.

Juridik – del 1

Brottsbalk (1962:700)

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.