Dags för Fyrskeppshelgen, ILLW 2016

Den 20-21 augusti går årets upplaga av International Lighthouse Lightship Weekend, ILLW, av stapeln. Eventet startar klockan 0001 UTC den 20 och avslutas klockan 2400 UTC den 21, således 47 timmar och 59 minuter.

Finngrundet i skymningen

Finngrundet i skymningen

Vi kommer även i år att aktivera fyrskeppet Finngrundet, som ligger vid Galärvarvet i Stockholm, med signalen 7S0SFJ, och precis som tidigare sker detta i samarbete med SK0QO och Sjöhistoriska.

Vi kommer att köra samma upplägg som på Museum Ships Weekend, med tre stationer i gång, vilket fungerade mycket bra. Vi hoppas dock att konditionerna, som var under all kritik under MSW, är med oss denna gång.

Även denna gång är alla radioamatörer, oavsett klubbtillhörighet, välkomna att komma förbi och köra lite radio, eller bara hänga en stund med Stockholms finaste radioamatörer.

Det där med kompetens

Varför inte använda sommaren till att bilda sig lite inom det psykologiska området?
Även psykologi kan ju vara högst intressant för oss mer tekniskt intresserade.

Dunning–Kruger-effekten

Dunning–Kruger-effekten innebär i korthet att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Följden av detta är att en inkompetent person överskattar sin kompetens i högre grad än en kompetent person gör.
Kompetenta personer å andra sidan, tenderar däremot att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.

David Dunning och Justin Kruger (Cornell University) sammanfattar:
”Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.”

Det har länge spekulerats om effekten, men det var först när de ovan nämnda forskarna genomförde en serie experiment under 1999, som effekten blev vetenskapligt belagd.

Källor:
Justin Kruger and David Dunning (1999) ”Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments
David Dunning et al. (2003).
Why people fail to recognize their own incompetence

Och med detta bjuder SK0ZA er trevlig läsning och en trevlig sommar.