8SØZA

8SØZA är sedan 2016 klubbens specialsignal, som enligt tillståndet från PTS får användas för events som t.ex. fielddays samt för contests.