Årsmötet SKØZA

I kväll genomfördes SKØZA:s årsmöte, samt ett konstituerande styrelsemöte.

Styrelsens sammansättning blir:
Ordförande: SA0BKW, Stefan Rahn
Vice ordförande: SA0BGA, Niclas Andersson
Sekreterare: SA0AZS, C-M Brännström
Kassör: SM5SRS, Anders Rengart
Ledamot: SA0AWS, Peter von Schwenke
Suppleant: SA0AYF Christian Frost (SM0O)
Suppleant: Peter Lindman

Din minnesgode noterar således att styrelsen är den samma som föregående år.
Varför ändra ett vinnande koncept?