Driftinformation SKØZA/R

Driftinformation SKØZA/R


Status: QRT


2021-10-24: Repeatern QRT av okänd anledning. Felsökning pågår.

2016-09-27: Repeatern åter QRV med backup-sändtagaren. Troligen har slut- eller drivsteg
gått på ordinarie sändtagare.

2016-09-26: Repeatern tillfälligt QRT av okänd anledning. Felsökning pågår.

2016-02-03: Ordinarie sändtagare åter i tjänst efter att ha fått en ny referensoscillator.
Därmed hoppas vi att de intermittenta störningar på mottagaren som förekommit försvinner.
Antennen kontrollsvept med VNA utan anmärkning.
Sändaren går nu med 50 watts uteffekt.

2015-03-18: Logiken uppdaterad till HW-version 1.04, samt modulationen justerad för bättre ljudkvalitet. För att öppna repeatern krävs minst en sekunds sändning, detta för att komma åt problemen med att den tjuvöppnar.

2015-03-14: Repeatern flyttad till nytt QTH och åter i skarp drift med ny logik från SMØOFV.

2015-03-12: Reservrepeater på annat QTH ersätter ordinarie på grund av QTH-byte för den sistnämnda. Ordinarie repeater beräknas vara åter i drift på nya QTH senast på söndag eftermiddag.

2014-10-19: Repeatern går just nu utan logik och med 9 sekunders hängtid.
Detta p.g.a. felsökning av LF-kedjan i logiken, då ljudkvaliteten inte uppfyllt våra krav.

Sändarens frekvens har justerats, den ligger nu spot on på 434.850 MHz.


2014-10-12: Repeatern i drift som SKØZA/R.