Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2016 ser ut som följer:

Ordförande: SA0BKW, Stefan Rahn
Vice ordförande: SA0BGA, Niclas Andersson
Sekreterare: SA0AZS, C-M Brännström
Kassör: SM5SRS, Anders Rengart
Ledamot: SA0AWS, Peter von Schwenke
Suppleant: SA0AZX, Tomas Foureaux
Suppleant: Peter Lindman

Revisor: SM0YYM, Lars Berggren

Stationsansvarig SK0ZA: SA0AZS, C-M Brännström

Föreningens organisationsnummer: 802442-4148