Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 ser ut som följer:

Ordförande: SA0BKW, Stefan Rahn
Vice ordförande: SA0BGA, Niclas Andersson
Sekreterare: SA0AZS, C-M Brännström
Kassör: SA0AWS, Peter von Schwenke
Ledamot: Vakant
Suppleant: SA0AZX, Tomas Foureaux

Revisor: SM0OFV, Jan Andersson

Stationsansvarig SK0ZA: SA0AZS, C-M Brännström

Föreningens organisationsnummer: 802442-4148